Daha iyi bir yaşam için;

Önce İnsan!

CASSAS, yurt içi ve yurt dışında faaliyet alanlarındaki artan talebi karşılamak ve gelişen teknoloji ile grup şirketlerini tek bir çatı altında toplayarak CASSAS Şirketler Topluluğu’nu oluşturmuştur. Büyüme politikasındaki başarısı büyük ölçüde, değişime ve yeniliğe açık vizyonu sayesinde gerçekleşmiştir.

Bugün, CASSAS Şirketler Topluluğu’nun her bir üyesi, kendi faaliyet alanında sektörünün, yurtiçi ve yurtdışı pazarda öncü olmasını ve bu sayede sektör lideri olarak Türkiye ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oynamayı kendine bir görev addetmiştir. Bu bağlamda; topluluk üyelerinin her birinin ortak hedefe ulaşmada topluluk değerlerine bağlı ve uyum içinde hareket etmesi şirket misyonunun temelini oluşturur.

CASSAS Şirketler Topluluğu’nun çalışma prensibi ‘insan’ odaklıdır.

Bu kapsamda, topluluğumuz en üstün hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. Çünkü, insanın mutluluğu, huzuru ve güveni bugüne kadar sahip olduğu başarılarının temelini oluşturur. Benimsenen bu insan odaklı politika topluluğumuzun vizyonunu yansıtmanın yanı sıra; aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun geleceğini de iyileştirmeye ve güven altına almaya yönelik bir amaç içerir.